Čítanie kníh deťom prospieva

Čítanie kníh deťom prospieva

Malé deti neustále opakujú po svojich rodičoch. Ak vidia, že sú rodičia často na mobile, tablete, počítači či inom zariadení, budú to vyžadovať tiež. Preto je dôležité aby boli rodičia vzorom pre deti. 

Pred spaním uprednostňujeme telefóny alebo TV

Pre spánok je najlepšia únava, avšak ak pred spaním riešime rôzne problémy alebo plánujeme dôležité veci nedá sa nám zaspať. V tom prípade automaticky siahame po telefóne. 

Namiesto obrazoviek, ktoré vyžarujú modré svetlo a tým zhoršujú samotné zaspávanie, by rodičia malých detí mali čítať deťom rozprávky na dobrú noc. Podľa prieskumov sa rodičia odvolávajú na to, že deti sú nepozorné a že samotný rodičia sú unavený po práci, takže nemajú čas čítať svojim deťom. 

Chcete zlepšiť váš spánok? V tom prípade by vám nemali uniknúť kvalitné matrace Vegas v akcii až s 50% zľavou →

Výhody čítania deťom

jednou z hlavných príčin je slovná zásoba a kreativita u detí. Čím viac slov deti počujú, tým viac sú zvedavé. Z histórie si môžeme všimnúť, že jedine deti z bohatých rodín mali možnosť učiť sa, čím sa lepšie rozvíjali. V súčasnosti majú možnosť učiť sa všetky deti, dôležité je, aby sa im rodičia pre lepší rozvoj venovali.

Sčítané deti majú lepšiu slovnú zásobu, dokážu sa lepšie vyjadrovať a pomocou kníh dokážu lepšie spracovávať podnety a ich využitie v praxi. Pomocou čítania môžeme naučiť deti zábavnou formou spájať slová do viet a porozumieť im. Ďalšia výhoda je, že deti si ani nevšimnú, že sa učia a samotné učenie v škole im pôjde lepšie. 

 Pozitívny vplyv aj na rodičov  

Okrem toho, že trávia viac času s rodinou má čítanie aj iné výhody. Pri čítaní rozprávok sa môžeme vrátiť do detských čias a prežívať príbeh v knižke s našimi deťmi. Tým pádom aspoň čiastočne zabudneme na stres nazbieraný počas dňa a unavíme naše oči, takže nielen deťom, ale aj dospelým sa bude lepšie zaspávať. 

...

ako sme už spomínali, knihy majú pozitívny vplyv na detskú kreativitu. Keďže príbeh nevidia, ale len počujú, môžu si celú rozprávku predstaviť podľa seba. V detských knihách sú príbehy založené na tom ,aby vyhralo dobro nad zlom, čo môže pomôcť ku slušnému správaniu detí. 

V neposlednom rade si môžu rodičia získať lepší a dôvernejší vzťah s deťmi. 

Ako ovplyvňujú knihy detský spánok?

Samozrejme pozitívne. Deťom sa darí lepšie zaspať, a získajú tak pravidelný režim pred spaním, ktorý pomôže lepším spánkovým návykom. Nielen dospelý, ale aj deti prežívajú stres počas dňa a vďaka rozprávkam sa môžu naladiť na pozitívnu atmosféru. 

Čítaniu pred spaním sa venoval aj časopis Journal of Pediatrics, ktorý sa zameral na zložitejšiu činnosť mozgu. Vďaka deju v rozprávke sa aktivuje oblasť mozgu, ktorá podporuje mentálne zobrazovanie a porozumenie. Aby sme to zjednodušili, deti ktorým sa číta si neskôr, v dospelosti pri vyjadrení určitého slova, predstavia súvisiaci obraz. 

Pri sledovaní obrazovky TV prichádzajú o tieto výhody. Videá obmedzujú detskú predstavivosť, pretože ak niečo vidia, prečo by si to mali predstaviť podľa seba. Ak sa deti naučili zaspávať pri televízií, skúste prejsť postupne na audio nahrávky rozprávok a neskôr ku čítaniu kníh. 

Ak sú deti vo veku, v ktorom sa učia čítať, môžete im dovoliť čítať knižky pred spaním. Ak dávate pozor či správne čítajú, môžete ich opravovať, avšak v žiadnom prípade ich nezosmiešňujte ani nekričte. Niektoré deti to znášajú ťažko a môžu tak vzniknúť problémy, že deti nebudú chcieť čítať vôbec. 

Dôležité je, aby dospelí deťom knižky predstavovali ako niečo zaujímavé o čo majú záujem aj oni sami. Zo začiatku bude ťažké zaujať detskú pozornosť, no ak nájdete jednu, dve zaujímavé knižky, pôjde to časom samé, a deti budú čítanie pred spaním vyžadovať samé. 

Related Post

Leave a Reply